Oferta - AutaTaxi Wypozyczalnia samochodów Rent car

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma Auta Taxi

Firma Auta Taxi specjalizuje się w wynajmie samochodów osobowych. Wynajem ten jest krótko-, średnio- oraz długoterminowy. Należąca do nas wypożyczalnia aut zawiera przekrojową ofertę wynajmu aut z każdej klasy i ze zróżnicowanymi pojemnościami silnika. Zalety firmy AutaTaxi to wyjątkowo atrakcyjne oferty cenowe - w kwestii wynajmu pojazdów dla klientów indywidualnych, długoterminowego użyczania samochodów firmom, wynajem pojazdów TAXI, a także oferowania aut zastępczych dla osób, które są poszkodowanymi w kolizjach.
1...Wynajem długoterminowy


Ta forma wynajmu skierowana do firm, instytucji oraz osób prywatnych potrzebujących samochód w terminie przekraczającym 31 dni.

Dzięki skorzystaniu z naszych usług unikną Państwo kosztów związanych z zarządzaniem flotą:

- szkody komunikacyjne
- serwisowanie pojazdów
- zmiana opon zima/lato


Kolejnymi pozytywnymi czynnikami, które powinny Państwa skłonić na rzecz wynajmu długoterminowego:

- Nie będą Państwo musieli angażować własnych środków np. pierwszej wpłaty
- Brak kosztów związanych z ubezpieczeniem pojazdu,
- Nie będą Państwo tracić swojego cennego czasu na serwisowanie floty i co najważniejsze nie będą z tego tytuł ponosić żadnych kosztów,
- Kolejnym dużym plusem jest szybkość załatwienia spraw formalnych, nie ma konieczności dostarczenia dokumentów finansowych oraz z US i ZUS. Nie muszą Państwo czekać na decyzje podejmowaną przez sztab specjalistów, u nas po zaakceptowaniu oferty samochody mogą być dostępne od ręki :) a to umożliwia szybką rozbudowę floty,
- Assistance działa 24H/dobę jak również samochody zastępcze dostępne są zawsze, kiedy jest taka potrzeba,
- Kontrola kosztów, uproszczenie ich księgowania, możliwość odliczenia 22% VAT Płatność zawsze odbywa się na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu w skład, których wchodzą:

1. Stałe koszty związane z miesięczny użytkowaniem
2. Koszt eksploatacji, paliwo, myjnia, płyny.

Jest to możliwe dzięki indywidualnym kartom paliwowym.


Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy!!!
2...Warunki najmu


Auta taxi l zwana dalej Wypożyczającym, wypożycza pojazdy na warunkach określonych niniejszą umową.

Pożyczający ma obowiązek:

       Kontroli oleju i płynu w chłodnicy.
       Zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie, sprawnego technicznie, bez uszkodzeń, z dowodem rejestracyjnym, czystego oraz z identyczną ilością paliwa jak przed wynajmem.
       Brak zwrotu pojazdu w terminie określonym w umowie będzie traktowany jako próba przywłaszczenia pojazdu i spowoduje powiadomienie policji przez wypożyczającego oraz upoważnia do przedłużenia najmu i naliczenia płatności za okres samowolnego użytkowania pojazdu w wysokości dwukrotnej stawki za każdy dzień.
       W przypadku uszkodzenia samochodu uniemożliwiającego jego samodzielne poruszanie się pożyczający jest zobowiązany do natychmiastowego skontaktowania się z wypożyczalnią, jeżeli uszkodzenie pojazdu nastąpiło w skutek wypadku drogowego z winy osób trzecich lub innych przyczyn niezawinionych przez pożyczającego zobowiązany jest on do uzyskania pisemnego oświadczenia od uczestników i światków wypadku i natychmiastowego powiadomienia wypożyczającego, czyli AutoExpal.
       W przypadku kradzieży pojazdu lub uszkodzenia na skutek włamania, pożyczający ma obowiązek natychmiastowego zgłoszenia tego faktu wypożyczającemu.
       Dany pojazd nie będzie uczestniczył w zawodach i do nauki jazdy.
       Pożyczający zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności i pokrycia kosztów wynikłych w skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz prowadzenia pojazdu nie przestrzegając przepisów kodeksu drogowego.
       Pojazd nie może opuszczać terenu Polski bez pisemnej zgody wypożyczającego a gdy takową otrzyma w wypadku awarii pożyczający ma obowiązek dostarczenia pojazdu do granicy RP na własny koszt.
       Pożyczającemu nie wolno podnajmować pojazdu osobom trzecim z wyjątkiem osoby, która została ujęta w umowie jako kierowca.
       W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż siedem dni od daty wynajmu, rezerwujący ponosi koszt takiej anulacji w wysokości 20% od całej sumy.   W przypadku, gdy Pożyczający odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
   Pożyczający wpłaca wypożyczającemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez pożyczającego. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowego zwrotowi przy rozliczeniu się z wypożyczającym; kradzież pojazdu - całkowita utrata kaucji, uszkodzenie pojazdu z winy kierowcy powodującego utratę gwarancji na pojazd lub jego elementy- całkowita utrata kaucji; zagubienie kluczyków lub karty pojazdu - 250 EURO + czas potrzebny na odtworzenie zagubionych rzeczy równy dobowej stawce wynajmu pojazdu; spowodowanie nie możności dalszego wynajmowania pojazdu - utrata kaucji równa ilości dni postoju pomnożona przez stawkę dobową najmu pojazdu.
   Ubezpieczenie AC pokrywa straty powyżej kwoty 250 EURO taką kwotę pokrywa pożyczający w wypadku uszkodzeń pojazdu z winy pożyczającego.
   Rozliczenie kaucji następuje dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji, gdy pojazd musi być poddany jakiejkolwiek naprawie.
   Podając numer i datę ważności karty kredytowej przez telefon lub mailem wyrażam zgodę na pobranie zaliczki kaucji lub innych opłat związanych z tą umową bez złożenia mojego podpisu.


3... Ktoś rozbił Twój samochód? Mamy dla Ciebie samochód zastępczy na czas naprawy z OC sprawcy.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego